05. 03. 2014

Read More →
05. 03. 2014

Read More →
01. 03. 2014

Read More →
03. 12. 2013

 

Read More →
17. 11. 2013

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΣΑΡΑΝΤΑ ΝΟΕΜΒΡΗΔΕΣ ΜΕΤΑ   Ιχνηλατώντας τις εξεγέρσεις του τότε, του σήμερα, του αύριο… γιατί η κριτική ανάκτηση της ιστορίας είναι μια ζωτική, ηθική πράξη διανοητικότητας και δημιουργικής αντίστασης. Το επαναστατικό πνεύμα...

Read More →
13. 11. 2013

 

Read More →
01. 11. 2013

 

Read More →
28. 10. 2013

Read More →
05. 10. 2013

Read More →
30. 09. 2013

 

Read More →

  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 18:00.

  • Categories

  • Archives

css.php